Tjänster

Våra tjänster idag består av:

  • Maskinell gallring
  • Maskinell slutavverkning
  • Plantering, röjning
  • Mindre manuella avverkningar
  • Avverkningsplanering
  • Taxering
  • Planering skogsbilvägar

Vår utrustning för tjänsterna är:

1 st. Rottne 2005 med 2 st. skördaraggregat EGS 402 samt EGS 550. Med denna maskin utrustad med 10,8 meters kran, så klarar vi allt från grov slutavverkning till första gallring.

1 st. VALMET 840.1 skotare

Data klave: Haglöfs. Motorsågar, röjsågar m.m.

Alla arbetsmaskiner, utrustning samt drivmedel klarar samtliga av branschens uppställda krav för miljögodkännande.