Företagspresentation

JoMe SKOG AB är ett företag med säte i Malung. Vi startade vår verksamhet i januari 1998, med en gallringsskördare samt två anställda.

Målet var att starta en gallringsgrupp tillsammans med Lars-Erik Persson Skog AB, som skulle avverka ca: 10000 m3/fub i första gallring åt Korsnäs, på dåvarande Malungs bevakning.

Efter hand utökades verksamheten med planläggning av våra objekt själva samt även med en del planläggning åt Korsnäs AB. Med hjälp av underentreprenörer och egen personal har vi successivt försökt att öka antalet debiterbara timmar med uppdrag som manuell avverkning, röjning, planering m.m.

Hösten 2000 gick Lars-Erik Persson skog AB och JoMe SKOG AB skilda vägar, och vi investerade i en egen gallringsskotare samt en andra gallringsskördare våren 2001.

I dagsläget så slutavverkar vi ca: 20 000 m3/fub och gallrar ca: 15 000 m3/fub per år

Allt detta utföres tillsammans med:

  • JoMe SKOG AB: Jonas Melin
  • Lotta Melin
  • Erik Melin
  • Inge Björklund
  • Lars-Erik Persson
  • Håkan Hallesson, Olov Halvarsson
  • CD entreprenad AB, LN:s skogsreserv
  • Bergmans Affärsbyrå

JoMe SKOG AB har under de senaste två åren gjort ganska stora investeringar i avverkningskapacitet. Vi har även investerat en del i utbildning, vilket har resulterat i att samtliga anställda har kompetensbeviset "grönt kort i skogen". Nu (2005) även Guldkortet.

Under den närmaste framtiden kommer vi inte att investera så mycket i ökade avverkningsresurser, utan istället kommer vi att lägga ner både tid och pengar på utbildning och kvalitetssäkring av våra tjänster. Som ett led i detta kommer på sikt en tjänst att tillsättas, som till stor del kommer att beröra kvalitetssäkring.

Vad gäller avverkningsresurser jobbar vi en del med att eventuellt kunna höja kapaciteten med hjälp av underentreprenörer, då i såväl slutavverkning som gallring.

En annan sak som rör drivningen är de kommande "drivarna", som vi tycker verkar intressanta och som vi själva skulle vara intresserade av att investera i, om de blir accepterade av kunderna.

Från och med att vår nya tjänst tillsätts, så kommer vi att försöka utöka verksamheten med att erbjuda våra kunder ett mer komplett koncept vad gäller röjning, plantering, planering etc.

Vi ser framtiden an med stor tillförsikt, och ser fram emot att kunna ta tag i, som vi ser det, mycket viktiga bitar som kvalitetssäkring, kundkontakt samt utbildning och redovisning gentemot kunder.